Hele

Ved protesearbeider tilbyr vi innprøving av oppstilling på laboratoriet. Hvis nødvendig foretar vi justeringer på oppstillingen mens pasienten venter i stolen og godkjenner resultatet før ferdiggjøring av protesen.