Send meg - NorTann AS eller NorSmile ASProteser
Fant ikke nettadressen til spesifikasjonene for programsnutten


Akrylproteser - 
hele og partielle

Stålproteser, partielle

Fleksible, partielle proteser - Valplast, TCS    Pris fremstilt hos V-Best dental Technology Ltd. i Hong Kong fra kr. 1390.


Reparasjon, utvidelser og vedlikehold som foring eller rebasering.

Ved protesearbeider tilbyr vi innprøving av oppstilling på laboratoriet. Hvis nødvendig foretar vi justeringer på oppstillingen mens pasienten venter i stolen og godkjenner resultatet før ferdiggjøring av protesen.
PROTESER


Akrylproteser - hele og partielle

Stålproteser, partielle

Fleksible, partielle proteser - Valplast, TCS


Reparasjon, utvidelser og vedlikehold som foring eller rebasering.

Ved protesearbeider tilbyr vi innprøving av oppstilling på laboratoriet. Hvis nødvendig foretar vi justeringer på oppstillingen mens pasienten venter i stolen og godkjenner resultatet før ferdiggjøring av protesen.