Send meg - NorTann AS eller NorSmile ASKombinasjonsarbeider
Fant ikke nettadressen til spesifikasjonene for programsnutten
Vi fremstiller kombinasjonsarbeider i mange varianter.

Estetisk - Festeelementet til protesen blir ikke synlig. 

Brukervennlig - Protesen sitter bedre ved bruk av attachments (patentfester) istedenfor tradisjonelle klammere på partielle proteserRotkappe - Hel proteser fungerer veldig bra, kombinert med rotkappe fester på en eller flere røtter.

Type attachment (patentfeste) velges ut i fra tilfelle, oftest fra Ceka eller Bredent.