Bestillingsskjema e.max fargeskala og prep. modell

Fra preparering til sementering 
For å lage estetiske helceram, anbefaler vi å ta ut farve, også på preparering. Bestill egen farveskala og prepareringsmodell som viser optimal preparering 
i skjema under:

Bestill materiell til IPS e.max helceram